Tuyển dụng

Trở thành thành viên của Vinahe

VINAHE luôn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và môi trường lao động an toàn cho người lao động.

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

Ứng tuyển ngay