Vinahe vinh dự là nhà tài trợ của Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN năm 2023