Ông Nguyễn Hoàng Đạt Giám đốc Công ty TNHH VINAHE đắc cử Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Bình Phước