Hạt điều Vinahe vinh dự tham gia tuần lễ OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng, miền năm 2023