Hạt điều Vinahe tham dự “Phiên chợ hàng Việt về vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Phước”